Παραλείψτε το περιεχόμενο
Sodick Europe

Δημιουργήστε το
μέλλον σας

Δημιουργώ | Υλοποιώ, εφαρμόζω | Καταβάλλω

Προτεινόμενο προϊόν

Βυθιστής EDM

Sodick AL40G

Υποστηρίζει μηχανική κατεργασία καλουπιών ακριβείας και εξαρτημάτων με γραμμικό κινητήρα και τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρικής εκκένωσης.
AL40G
AD35L Die Sink EDM