Přeskočit na obsah
Sodick Europe

Vytvořte svou
budoucnost

Vytvořit | Nářadí | Překonat

Doporučený produkt

Die-sinker EDM

Sodick AL40G

Podporuje přesné obrábění forem a dílů pomocí lineárního motoru a nejnovější technologie elektrického výboje.
AL40G
AL40G machine
AL40G machine

Průmyslová odvětví